ANADOLU LİSESİ

Kardelen Okulları

İnsanın hayatın karşısında kendi seçimleriyle bağımsız birey olarak kendini gerçekleştirmeye başladığı lise döneminde, Kardelen Okulları akademik bilginin yanında öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun kişisel gelişimlerini sağlamak için spor, sanat, dil, teknolojiyi kapsayan bütünsel bir eğitim imkânı sunmaktadır.

Okulumuzda üniversite hazırlık sürecini 9. sınıftan başlayarak yoğunlaşan ve kapsamlı bir rehberlik ve danışma hizmetiyle birlikte yürütüyoruz. Ayrıca 12. sınıfta özelleştirilmiş bireysel program ile öğrencilerimizin  istedikleri üniversitelere girmelerini destekliyoruz.

Lise, öğrencinin kişiliğinin oluştuğu, kendi seçimleriyle hayatın karşısında bağımsız bir özne olmak için kendini gerçekleştirmeye başladığı bir dönemdir. Bu olgudan hareketle öğrenciyi sadece saygı beklenen değil, aynı zamanda saygı gösterilen bireyler olarak görür. Kardelen Okulları öğrencilerinin iyi bir üniversite kazanmalarını mümkün kılacak, 9. sınıftan başlayan bir hazırlık sürecini 12. sınıfa doğru yoğunlaştırılmış bir şekilde sürdürür ve bunu kapsamlı bir rehberlik hizmetiyle destekler. Öte yandan öğrencilerin ilgi ve yetenek gelişimlerini sağlamak için her türlü imkânı da sunar. Kardelen Okulları; spor- sanat, dil, teknoloji, akademik eğitim ve ahlak eğitimini kapsayan bütünsel bir eğitim verir.

Çocuk Kütüphanesi

ANADOLU LİSESİ

Kampüs kolej içinde

Anadolu lisesine özel bahçe

15 - 20 kişilik sınıflar

İngilizce, Beden Eğitimi

Değerler Eğitimi, Drama

Spor salonu

Yemekhane

Kolejin tüm olanaklarından yararlanma

Anadolu Lisesi Ders Programı

 
Kardelen Okulları