Canlı Destek Hizmeti
Canlı Destek Hizmeti
X
KARDELENDE REHBERLİK

AMACIMIZ

Çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde gelişim basamaklarını tamamlamasına eşlik eden, bilgi yüklü bireyler olmak yerine, aktif hayatında rol alabilen, karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözebilen, iletişim becerileri yüksek, çevresine karşı duyarlı, üretken, gizli güçlerini fark edebilen, sosyal ve yaratıcı bireyler olmaları amaçlanmaktadır. “Rehberliğin amacını; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir” şeklinde tanımlayabiliriz.Yaklaşımımız ise öğrencinin doğasını değiştirmeye yönelik değil, öğrencinin doğasına saygı duymaya yöneliktir.

İLKELERİMİZ

- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
- Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

OKUL REHBERLİK SERVİSLERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

- Okula yeni başlayan ve uyum sorunu yaşayan öğrencilerin alışmaları için ihtiyaç duydukları psikolojik desteği sağlamak
- Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında öğrencilerin kişilik özelliklerinin tespit edilmesini sağlamak
- Sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak
- Sorunları olan ve davranış problemleri gösteren öğrencilere danışmanlık yapmak
- Öğrencilerin başarısını arttıracak çalışmalar yürütmek
- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar planlamak ve bunları uygulamak
- Öğrencilerin gideceği üst okullarla ilgili bilgilendirmeler yapmak ve bu okullara öğrencileri yönlendirmek
- Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencileri tespit edip bu öğrencilerin yeteneklerine uygun yetiştirilmesini sağlayacak çalışmaları planlamak

HİZMET ALANLARI

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

- Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
- Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
- Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
- Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.
- Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
- Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
- “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;
- Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
- Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

- Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması ve bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
- Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
- Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).
- Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.

Kardelen Okulları Rehberlik Birimi

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
HIZLI BİLGİLER
GENEL MÜDÜRLÜK
Adil Mah. Yakuphan Cad. No:84 Sultanbeyli, İstanbul, Türkiye
Telefon: 0216 498 50 55
E-Posta: info@kardelenokullari.com
           
Kullanım Şartları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Arama Yap
Galeri
© 2020 Tüm hakları saklıdır.