top of page
Vlog Editörü İş Başında

4K Eğitim Sistemi

Öğretim sistemimizde yer alan çeşitli derslerin gerek ders konularının seçilip ders kitaplarının belirlenmesinde gerekse o dersin sınıflarda öğretmenler tarafından işlenmesinde esas alınan genel öğretim ilkelerimiz vardır.

Özel Kardelen Okulları

01

Anaokulu

Çocuklarımız Kardelen Anaokulunda edinecekleri sağlam temellerle geleceğe güvenle bakıyorlar. 

Kardelen sisteminde, öğrenme merakını, bağımsız ve özgün karar almayı destekliyor, sorumluluk bilincini, özgüvenli ve farklılıklara saygılı olmayı pekiştiriyoruz. Araştırmalı projelerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine ve yeteneklerinin farkına varmalarına fırsat sağlıyoruz.

Fen ve sosyal bilimleri sevdiren, matematik zekâsını ve sorgulayıcı düşünceyi geliştiren eğitim modüllerimizle çocuklarımız ömür boyu öğrenmekten zevk almaya alışıyorlar.

 • Kampüs kolej içinde

 • Anasınıfına özel bahçesi

 • 15 kişilik sınıflar

 • İngilizce, Beden Eğitimi

 • Değerler Eğitimi, Drama

 • Spor salonu

 • Kolejin tüm olanaklarından yararlanma

02

İlkokul - Ortaokul

Hedefimiz milli ve manevi değerlere bağlı, daima araştıran, analiz eden, bilimsel ve sorgulayıcı düşünen, yeniliklere açık, kendini iyi ifade eden, mutlu bireyler yetiştirmektir.

İkinci yabancı dil öğrenimine, teknolojik ve sportif etkinliklere ağırlık veren çağdaş eğitim ve öğretim programımız ile öğrencilerimizin kültürel, bedensel, duygusal gelişimlerini ve topluma yararlı bireyler olmalarını destekliyoruz.

Eğitim – Öğretim sürecindeki temel hedefimiz milli ve manevi değerlere bağlı, erdemli, bilimsel, eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilen kendisini yazılı ve sözlü bütün evrensel dillerde ifade etme yeteneğine ve özgüvenine sahip lider bireyler yetiştirmektir. Yeniliklere açık,çağdaş eğitim ve öğretim anlayışımız ile her birini evladımız gibi benimsediğimiz öğrencilerimizin akademik başarılarını önemsediğimiz kadar onların erdemli, milli ve manevi değerleri benimsemiş ,özgüvenli bireyler olarak topluma kazandırılması için çalışmaktayız.

Özel Kardelen Okulları - Sultanbeyli - Sancaktepe
 • Kampüs kolej içinde

 • İlkokula özel bahçesi

 • 15 - 20 kişilik sınıflar

 • İngilizce, Beden Eğitimi

 • Değerler Eğitimi, Drama

 • Spor salonu

 • Yemekhane

 • Kolejin tüm olanaklarından yararlanma

Özel Kardelen Okulları - Sultanbeyli - Sancaktepe
 • Kampüs kolej içinde

 • Anadolu lisesine özel bahçe

 • 15 - 20 kişilik sınıflar

 • İngilizce, Beden Eğitimi

 • Değerler Eğitimi, Drama

 • Spor salonu

 • Yemekhane

 • Kolejin tüm olanaklarından yararlanma

03

Anadolu Lisesi

İnsanın hayatın karşısında kendi seçimleriyle bağımsız birey olarak kendini gerçekleştirmeye başladığı lise döneminde, Kardelen Okulları akademik bilginin yanında öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun kişisel gelişimlerini sağlamak için spor, sanat, dil, teknolojiyi kapsayan bütünsel bir eğitim imkânı sunmaktadır.

Okulumuzda üniversite hazırlık sürecini 9. sınıftan başlayarak yoğunlaşan ve kapsamlı bir rehberlik ve danışma hizmetiyle birlikte yürütüyoruz. Ayrıca 12. sınıfta özelleştirilmiş bireysel program ile öğrencilerimizin  istedikleri üniversitelere girmelerini destekliyoruz.

Lise, öğrencinin kişiliğinin oluştuğu, kendi seçimleriyle hayatın karşısında bağımsız bir özne olmak için kendini gerçekleştirmeye başladığı bir dönemdir. Bu olgudan hareketle öğrenciyi sadece saygı beklenen değil, aynı zamanda saygı gösterilen bireyler olarak görür. Kardelen Okulları öğrencilerinin iyi bir üniversite kazanmalarını mümkün kılacak, 9. sınıftan başlayan bir hazırlık sürecini 12. sınıfa doğru yoğunlaştırılmış bir şekilde sürdürür ve bunu kapsamlı bir rehberlik hizmetiyle destekler. Öte yandan öğrencilerin ilgi ve yetenek gelişimlerini sağlamak için her türlü imkânı da sunar. Kardelen Okulları; spor- sanat, dil, teknoloji, akademik eğitim ve ahlak eğitimini kapsayan bütünsel bir eğitim verir.

04

Sağlık Meslek Lisesi

Okulumuzda Hemşire Yardımcılığı dalında eğitim verilmektedir.

Bu programda öğrencilerimiz, hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme, bakım, hijyen ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında hemşirelere refakat eden sağlık teknisyenleri olarak yetiştirilirler.

Mezunlarımızın üniversitede 4 yıllık lisans programlarına yerleşirken aşağıdaki sağlık bölümlerinde ek puan avantajından yararlanırlar. Bu bölümler:

Hemşirelik, Fizyoterapi. Sosyal Hizmetler, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Çocuk Gelişimi, Afet Yönetimi, Odyoloji, İş Sağlığı, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi ve Gerontoloji

Sağlık sektörü alanındaki iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla gerek devlet bünyesinde gerekse de özel okul olarak faaliyet gösteren, ortaokuldan sonra sınavla öğrenci alan meslek lisesi türüdür. Sağlık meslek liselerinde öğrenim süresi dört yıldır. Ülkemizde tüm lise türlerinin 9. sınıflarında aynı müfredat programı uygulandığından bu liselerde mesleki eğitime 10. sınıftan itibaren başlanır. 11 ve 12. sınıflarda sağlık kuruluşlarında staj denilen uygulama eğitimleri vardır. 12. sınıfta ise öğrenciler haftanın üç gününü hastane ve sağlık ocağı gibi sağlık kurumlarında iki gününü ise okulda teorik dersler alarak geçirirler.

 

Sağlık kurumlarında uygulama eğitimi alırken hem sigortaları yapılır hem de asgari ücretin 1/3’ü kadar da ücret alırlar. Ayrıca sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak alanlarıyla ilgili bölümlerde ön lisans eğitimi alabiliyorlar. İsterlerse sınavla lisans programlarına da devam edebilme imkanları mevcuttur.

11062b_854f819a930241c8a1a9717c0bdf852a~
 • Kampüs kolej içinde

 • Sağlık Meslek Lisesine özel bahçe

 • 15 - 20 kişilik sınıflar

 • Özel laboratuvarlar

 • Uygulama alanları

 • İngilizce, Beden Eğitimi

 • Değerler Eğitimi, Drama

 • Spor salonu

 • Yemekhane

 • Kolejin tüm olanaklarından yararlanma

AEnB2UrSeRl9esQhFWd5sjSP6euuQ28k8Paf2jny
 • Kampüs kolej içinde

 • Anadolu lisesine özel bahçe

 • 15 - 20 kişilik sınıflar

 • İngilizce, Beden Eğitimi

 • Değerler Eğitimi, Drama

 • Spor salonu

 • Yemekhane

 • Kolejin tüm olanaklarından yararlanma

05

Teknoloji Lisesi

4 yıl %100 devlet destekli ÜCRETSİZ teknik lise

Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki protokollere göre ülke sanayisinin eğitimli eleman ihtiyacını karşılayan %100 devlet destekli teknoloji koleji olarak öğrencilerimiz 4 yıl eğitim ücreti ödemezler.

Okulumuzda, Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı, Elektrik Elektronik Pano tasarımı ve Kimya Laboratuvarı Teknolojisi dallarında eğitim verilmektedir. Uygulamalı derslerde kazanılan yetkinlikler, yarışmalara katılım ve işletme ziyaretleriyle pekiştirilmektedir.

Meslek okulları ya da liseleri yalnızca eğitim ve öğretim kurumları değil, emeğin ve terin paylaşıldığı gerçek hayatın okullarıdır. Birer “Altın bilezik” kazanmak için çaba harcamaları, işe yaradıklarının bilinciyle başlarını yastığa koymaları, ailelerine ve devletine yük olmadığının farkındalığı ile yetişen meslek okulu gençleri sağlam bir ekonominin teminatıdır

Kardelen Okulları olarak; Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan protokollere bağlı olarak, ülkemizdeki sanayi altyapısını destekleyecek ve eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulan teknik bir kolejdir. Teknoloji Lisemizden mezun olan öğrenciler, sektördeki eğitimli personel açığını karşılayacaktır. Ayrıca Bakanlıklarımızın bu konudaki öncülüğüne destek vermek adına Kardelen Okulları olarak okulumuza kayıt olan öğrencilerden eğitim ücreti talep edilmeyecektir.

bottom of page