top of page

Vizyon - Misyon

Bir kurumun Vizyonu ve Misyonu, o kurumun geleceği hakkında bilgi edinmemiz için önemli bir bilgilendirmedir.

Vizyonumuz

Doğadan aldığımız ismimiz ve insan odaklı eğitim anlayışla, üretken girişimci, öncü, alanında uluslararası yetkinlikte, milli ve manevi değerlerine sahip mezunlar  yetiştiren, kendini sürekli iyileştiren, ülkemizin insan sermayesine katkılar sağlamak.

Kendi Kendini Video Kaydetme
Masada Adalet Heykeli

Misyonumuz

Uluslararası standartlarda, çağdaş, nitelikli ve bilimsel eğitim sistemiyle, öğrencisinin bilişsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimine katkı sağlayan, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip,  donanımlı, vizyon sahibi, insana, çevreye, ülkesine, milletine duyarlılığı yüksek, mesleki, etik ve evrensel değerler ve ahilik geleneğine bağlı, lider bireyler yetiştirmek.

bottom of page