top of page
Muhasebeci İş Başında

Eğitim İlkelerimiz

4K Eğitim

Öğretim sistemimizde yer alan çeşitli derslerin gerek ders konularının seçilip ders kitaplarının belirlenmesinde gerekse o dersin sınıflarda öğretmenler tarafından işlenmesinde esas alınan genel öğretim ilkelerimiz şunlardır:

4K Eğitim

Öğretimi bireyselleştirilmesi: Bu ilke aynı yaş gurubunda da olsalar, her öğrencinin yeteneklerinin, zekâlarının, ilgi ve eğilimlerinin, çalışma istek ve gayretlerinin farklı olduğuna dayanır. Bütün öğrencileri eşit şekilde geliştirmeye çalışırsak, normalin altındaki ve üstündeki öğrenciler önemli zarar görecektir. Bu yüzden öğretim organizasyonunu öğrencilerle tek tek daha iyi ilgilenilebilecek şekilde planlıyoruz. Bu bağlamda okulumuzda ‘Koçluk Sistemi’ uygulanmaktadır. Bu sistemde her öğrencimizi ders çalışabilmesi, ilgi alanlarının belirlenmesi, sosyalleşmesi ve ahlak gibi konularda eğitilmesi için birebir ilgilenen öğretmenlerimize emanet ediyoruz. 

4K Eğitim

Merak uyandırma: Bu ilke motivasyonun arttırılması açısından önemlidir. Biliyoruz ki birey doğuştan keşfetme, deneme, istek ve merakı getirir. Çevresini algılamaya çalışırken genellemeler yaparak kavramlar ve teoriler meydana getirir. Merak ve keşfetme birçok öğrenme durumlarının temelidir.

4K Eğitim

Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınması: Bu ilke esas alındığında ise gerek konu seçim ve işlenişinde gerek okul binası, sınıftaki oturma düzeni, ders kitabı ve diğer ders malzemeleri ve dersin işlenişi sırasında ‘öğrenci merkezli’ bir öğretim ortaya koyuyoruz.

4K Eğitim

Hayata hazırlaması: Bu ilke öğrencileri hayata hazırlama konusunda okulun üzerine düşen görevleri yerine getirmesidir. Okul öğrencileri hayata hazırladığına göre, verilen öğretimde de hayatın kendisi olmalıdır. Ders sırasında verilen örnekler hayatın içinden seçilmeli, öğrencilere öğretirken kullanılan dil, oluşturulan sosyal ortam gerçek hayata yakın olmalı, kısacası teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte de kullanılabilmelidir.

4K Eğitim

Bu yüzden öğrencilerimizin bu şekil öğrenmede, dışardan verilen maddi ödüllerden ziyade kendi içinde oluşan başarı hazzı etkilidir. Bunun sağlanabilmesi için öğretimde öğrencinin merakının uyandırılmasına, keşfederek öğrenmesine yardımcı olacak ortamlar düzenliyoruz; çünkü bu şekilde öğrenme daha etkili ve daha kalıcıdır. Öğrencinin problemleri kendi kendine çözmesi onda büyük bir doyum sağlar ve motivasyon kazanır. 

4K eğitim modeli

Çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde gelişim basamaklarını tamamlamasına eşlik eden, bilgi yüklü bireyler olmak    yerine, aktif hayatında rol alabilen, karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözebilen, iletişim becerileri yüksek,    çevresine karşı  duyarlı, üretken, gizli güçlerini fark edebilen, sosyal ve yaratıcı bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

bottom of page